Book your slots for Prathama Ekadashi Mudra by downloading the app  here

ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತ ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Day 6 ಪಂ.ಪ್ರಣವಾಚಾರ್ಯ

ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತ ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Day 6 ಪಂ.ಪ್ರಣವಾಚಾರ್ಯ

13 hours ago
ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತ ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Day 5 ಪಂ.ಪ್ರಣವಾಚಾರ್ಯ

ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತ ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Day 5 ಪಂ.ಪ್ರಣವಾಚಾರ್ಯ

2 days ago
ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತ ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Day 4 ಪಂ.ಪ್ರಣವಾಚಾರ್ಯ

ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತ ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Day 4 ಪಂ.ಪ್ರಣವಾಚಾರ್ಯ

3 days ago
ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತ ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Day 3 ಪಂ.ಪ್ರಣವಾಚಾರ್ಯ

ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತ ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Day 3 ಪಂ.ಪ್ರಣವಾಚಾರ್ಯ

4 days ago
ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತ ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Day 2.  ಪಂ.ಪ್ರಣವಾಚಾರ್ಯ

ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತ ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Day 2. ಪಂ.ಪ್ರಣವಾಚಾರ್ಯ

5 days ago
ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತ ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ..ಪಂ.ಪ್ರಣವಾಚಾರ್ಯ

ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಮಹಾಭಾರತ ದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ..ಪಂ.ಪ್ರಣವಾಚಾರ್ಯ

6 days ago
𝐓𝐘𝐏 - 𝟎𝟏 | Dᴇᴄᴏᴅɪɴɢ Sᴄɪᴇɴᴄᴇ ﹠ Sʜᴀᴀsᴛʀᴀ, Fᴀsᴄɪɴᴀᴛɪɴɢ Cᴏɴᴄᴇᴘᴛs ᴏꜰ Pʜʏsɪᴄs | 𝑫𝒓. 𝑱𝒂𝒚𝒂𝒏𝒕𝒉 𝑽𝒚𝒂𝒔𝒂𝒏𝒂𝒌𝒆𝒓𝒆|

𝐓𝐘𝐏 - 𝟎𝟏 | Dᴇᴄᴏᴅɪɴɢ Sᴄɪᴇɴᴄᴇ ﹠ Sʜᴀᴀsᴛʀᴀ, Fᴀsᴄɪɴᴀᴛɪɴɢ Cᴏɴᴄᴇᴘᴛs ᴏꜰ Pʜʏsɪᴄs | 𝑫𝒓. 𝑱𝒂𝒚𝒂𝒏𝒕𝒉 𝑽𝒚𝒂𝒔𝒂𝒏𝒂𝒌𝒆𝒓𝒆|

7 days ago
Dɪsᴄᴏᴠᴇʀ Sᴘɪʀɪᴛᴜᴀʟ Iɴsɪɢʜᴛs: 𝚃𝚑𝚎 𝚈𝚞𝚟𝚊𝚝𝚖𝚊 𝙿𝚘𝚍𝚌𝚊𝚜𝚝 𝚃𝚛𝚊𝚒𝚕𝚎𝚛

Dɪsᴄᴏᴠᴇʀ Sᴘɪʀɪᴛᴜᴀʟ Iɴsɪɢʜᴛs: 𝚃𝚑𝚎 𝚈𝚞𝚟𝚊𝚝𝚖𝚊 𝙿𝚘𝚍𝚌𝚊𝚜𝚝 𝚃𝚛𝚊𝚒𝚕𝚎𝚛

7 days ago
Sri Mahabharata Tatparya Nirnaya Mangala Mahotsava @ Suvarnapuri 07/07/2024

Sri Mahabharata Tatparya Nirnaya Mangala Mahotsava @ Suvarnapuri 07/07/2024

7 days ago
capture  06 July 2024  06 48 21 PM

capture 06 July 2024 06 48 21 PM

last week
Day 6 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.ವೇಣುಗೋಪಾಲಚಾರ್ಯ ಗುಡಿ

Day 6 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.ವೇಣುಗೋಪಾಲಚಾರ್ಯ ಗುಡಿ

last week
Sri Mahabharata Tatparya Nirnaya Mangala Mahotsava @ Suvarnapuri 06/07/2024

Sri Mahabharata Tatparya Nirnaya Mangala Mahotsava @ Suvarnapuri 06/07/2024

last week
Day 7  ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.ವೇಣುಗೋಪಾಲಚಾರ್ಯ ಗುಡಿ

Day 7 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.ವೇಣುಗೋಪಾಲಚಾರ್ಯ ಗುಡಿ

last week
Day 4 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.ವೇಣುಗೋಪಾಲಚಾರ್ಯ ಗುಡಿ

Day 4 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.ವೇಣುಗೋಪಾಲಚಾರ್ಯ ಗುಡಿ

last week
Day 3 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.

Day 3 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.

2 weeks ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 305 32 03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 305 32 03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 weeks ago
Day 1 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.

Day 1 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.

2 weeks ago
Day 2 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.

Day 2 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.

2 weeks ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 304 32 02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 304 32 02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 weeks ago
Day 7 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.

Day 7 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.

2 weeks ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 303 32 01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 303 32 01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 weeks ago
Day 6 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.

Day 6 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.

2 weeks ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 302 31 03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 302 31 03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 weeks ago
Devaralli Shanidevana sundara prarthane

Devaralli Shanidevana sundara prarthane

2 weeks ago
Devara Krupadrusthi

Devara Krupadrusthi

2 weeks ago
31 2

31 2

2 weeks ago
Day 4 ಮಹಾಭಾರತ ದ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.ಕರಣಂ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

Day 4 ಮಹಾಭಾರತ ದ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.ಕರಣಂ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

2 weeks ago
Day 5 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.ಕರಣಂ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

Day 5 ಮಹಾಭಾರತದ ಶಾಂತಿಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.ಕರಣಂ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

2 weeks ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 300 || 31- 01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 300 || 31- 01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 weeks ago
Day 3 ಮಹಾಭಾರತ ದ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.ಕರಣಂ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

Day 3 ಮಹಾಭಾರತ ದ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.ಪಂ.ಕರಣಂ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

2 weeks ago
Day 3 ಮಹಾಭಾರತ .ಸೌಪ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ.ಪಂ..ಬಿ.ಆರ್ ವೇಂಕಟೇಶಾರ್ಯ.

Day 3 ಮಹಾಭಾರತ .ಸೌಪ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ.ಪಂ..ಬಿ.ಆರ್ ವೇಂಕಟೇಶಾರ್ಯ.

3 weeks ago
Day 4 ಮಹಾಭಾರತ .ಸೌಪ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ.ಪಂ..ಬಿ.ಆರ್ ವೇಂಕಟೇಶಾರ್ಯ.

Day 4 ಮಹಾಭಾರತ .ಸೌಪ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ.ಪಂ..ಬಿ.ಆರ್ ವೇಂಕಟೇಶಾರ್ಯ.

3 weeks ago
Day 2 ಮಹಾಭಾರತ .ಸೌಪ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ.ಪಂ..ಬಿ.ಆರ್ ವೇಂಕಟೇಶಾರ್ಯ.

Day 2 ಮಹಾಭಾರತ .ಸೌಪ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ.ಪಂ..ಬಿ.ಆರ್ ವೇಂಕಟೇಶಾರ್ಯ.

3 weeks ago
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ

ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ

3 weeks ago
Day 1 ಮಹಾಭಾರತ .ಸೌಪ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ.ಪಂ..ಬಿ.ಆರ್ ವೇಂಕಟೇಶಾರ್ಯ.

Day 1 ಮಹಾಭಾರತ .ಸೌಪ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ವ.ಪಂ..ಬಿ.ಆರ್ ವೇಂಕಟೇಶಾರ್ಯ.

3 weeks ago
Day 4 ಮಹಾಭಾರತ ಶಲ್ಯ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ  ಆಚಾರ್ಯ ಚಟ್ಟಿ

Day 4 ಮಹಾಭಾರತ ಶಲ್ಯ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಚಟ್ಟಿ

3 weeks ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 299 30 05॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 299 30 05॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

3 weeks ago
.మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 298 30-04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam_1

.మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 298 30-04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam_1

3 weeks ago
 ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ

ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ

3 weeks ago
Day 3 ಮಹಾಭಾರತ ಶಲ್ಯ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ  ಆಚಾರ್ಯ ಚಟ್ಟಿ

Day 3 ಮಹಾಭಾರತ ಶಲ್ಯ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಚಟ್ಟಿ

3 weeks ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 297 30-03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 297 30-03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

3 weeks ago
Day 2 ಮಹಾಭಾರತ ಶಲ್ಯ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ  ಆಚಾರ್ಯ ಚಟ್ಟಿ

Day 2 ಮಹಾಭಾರತ ಶಲ್ಯ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಚಟ್ಟಿ

4 weeks ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 296-30--02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 296-30--02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

4 weeks ago
Mahabharata Tatparya Nirnaya || Telugu Mangla Amantrana ||

Mahabharata Tatparya Nirnaya || Telugu Mangla Amantrana ||

4 weeks ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 295-30--01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 295-30--01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

4 weeks ago
ಮಹಾಭಾರತ ಶಲ್ಯ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ  ಆಚಾರ್ಯ ಚಟ್ಟಿ

ಮಹಾಭಾರತ ಶಲ್ಯ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಚಟ್ಟಿ

4 weeks ago
ಮಹಾಭಾರತ ಶಲ್ಯ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ  ಆಚಾರ್ಯ ಚಟ್ಟಿ

ಮಹಾಭಾರತ ಶಲ್ಯ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ ಆಚಾರ್ಯ ಚಟ್ಟಿ

4 weeks ago
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ

ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ

4 weeks ago
Day 7 ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋದಾವರಿ

Day 7 ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋದಾವರಿ

4 weeks ago
Day 6 ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋದಾವರಿ

Day 6 ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋದಾವರಿ

last month
Day 5 ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋದಾವರಿ

Day 5 ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋದಾವರಿ

last month
ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠೀ

ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠೀ

last month
Day 4 ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋದಾವರಿ

Day 4 ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋದಾವರಿ

last month
Day 3 ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋದಾವರಿ

Day 3 ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋದಾವರಿ

last month
Day 2 ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋದಾವರಿ

Day 2 ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋದಾವರಿ

last month
ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋದಾವರಿ

ಮಹಾಭಾರತ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗೋದಾವರಿ

last month
jyesta shukla dwiteeya ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ

jyesta shukla dwiteeya ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ

last month
.......

.......

last month
# 5 ಮಹಾಭಾರತ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ  ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಕರ್ನೂಲ್

# 5 ಮಹಾಭಾರತ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಕರ್ನೂಲ್

last month
# 4 ಮಹಾಭಾರತ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ  ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಕರ್ನೂಲ್

# 4 ಮಹಾಭಾರತ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಕರ್ನೂಲ್

last month
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಮಹಿಮೆ ಪಂಡಿತ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಮಹಿಮೆ ಪಂಡಿತ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

last month
# 2 ಮಹಾಭಾರತ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ  ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಕರ್ನೂಲ್

# 2 ಮಹಾಭಾರತ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಕರ್ನೂಲ್

last month
# 1  ಮಹಾಭಾರತ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ  ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಕರ್ನೂಲ್

# 1 ಮಹಾಭಾರತ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಕರ್ನೂಲ್

last month
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 294 29 05॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 294 29 05॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

last month
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 293 29 04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 293 29 04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

last month
day 7 ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

day 7 ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

last month
day 6 ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

day 6 ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

last month
day 5 ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

day 5 ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

2 months ago
day 4 ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

day 4 ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

2 months ago
day 3 ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

day 3 ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

2 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 292-29-03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam MP4

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 292-29-03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam MP4

2 months ago
day 2 ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

day 2 ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

2 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 291-29-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam MP4

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 291-29-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam MP4

2 months ago
ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ ಒಂದು ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಅಂಬರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

2 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 290-29-01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 290-29-01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 289-28-05॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 289-28-05॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 months ago
ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ

ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣಿಮೆ

2 months ago
Sri Narasimha Jayanti Panchamruta Abhisheka ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತೀ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ

Sri Narasimha Jayanti Panchamruta Abhisheka ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತೀ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ

2 months ago
Sri Narasimha Navaratrotsava 2024 Anugraha sandesha Sri sri 1008 sri Satyatmateertha Swamiji day8

Sri Narasimha Navaratrotsava 2024 Anugraha sandesha Sri sri 1008 sri Satyatmateertha Swamiji day8

2 months ago
ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 8

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 8

2 months ago
Sri Narasimha Navaratrotsava 2024 Anugraha sandesha Sri sri 1008 sri Satyatmateertha Swamiji day 8

Sri Narasimha Navaratrotsava 2024 Anugraha sandesha Sri sri 1008 sri Satyatmateertha Swamiji day 8

2 months ago
ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 7

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 7

2 months ago
ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 6

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 6

2 months ago
ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 6

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 6

2 months ago
ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 5 ಸುಹೃತ್ ರಾವ್ ಸುಧನ್ವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 5 ಸುಹೃತ್ ರಾವ್ ಸುಧನ್ವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

2 months ago
ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ

2 months ago
Sri Narasimha Navaratrotsava 2024 Anugraha sandesha Sri sri 1008 sri Satyatmateertha Swamiji day4

Sri Narasimha Navaratrotsava 2024 Anugraha sandesha Sri sri 1008 sri Satyatmateertha Swamiji day4

2 months ago
Sri Narasimha Navaratrotsava 2024 Anugraha sandesha Sri sri 1008 sri Satyatmateertha Swamiji day3

Sri Narasimha Navaratrotsava 2024 Anugraha sandesha Sri sri 1008 sri Satyatmateertha Swamiji day3

2 months ago
ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ day 4   ಭರತನಾಟ್ಯ ಕುಮಾರಿ ರಿತು ಕೈವಾರ್

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ day 4 ಭರತನಾಟ್ಯ ಕುಮಾರಿ ರಿತು ಕೈವಾರ್

2 months ago
Sri Narasimha Navaratrotsava 2024 Anugraha sandesha Sri sri 1008 sri Satyatmateertha Swamiji day2

Sri Narasimha Navaratrotsava 2024 Anugraha sandesha Sri sri 1008 sri Satyatmateertha Swamiji day2

2 months ago
ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 3 ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಚನಾ  ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 3 ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಚನಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ

2 months ago
ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 2  ಹಳ್ಳೆರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೆಂಭಾವಿ

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 2 ಹಳ್ಳೆರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೆಂಭಾವಿ

2 months ago
ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 2  ಹಳ್ಳೆರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೆಂಭಾವಿ

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 2 ಹಳ್ಳೆರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೆಂಭಾವಿ

2 months ago
ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 2

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ day 2

2 months ago
Sri Narasimha Navaratrotsava 2024 Anugraha sandesha Sri sri 1008 sri Satyatmateertha Swamiji day 1

Sri Narasimha Navaratrotsava 2024 Anugraha sandesha Sri sri 1008 sri Satyatmateertha Swamiji day 1

2 months ago
# 7 ಮಹಾಭಾರತ  ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ .  ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪತಿ

# 7 ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ . ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪತಿ

2 months ago
ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹ ಗುಡಿ ಕೆರೂರು Day 1

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ನವರಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹ ಗುಡಿ ಕೆರೂರು Day 1

2 months ago
# 6 ಮಹಾಭಾರತ  ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ .  ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪತಿ

# 6 ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ . ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪತಿ

2 months ago
# 5 ಮಹಾಭಾರತ  ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ .  ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪತಿ

# 5 ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ . ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪತಿ

2 months ago
# 4 ಮಹಾಭಾರತ  ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ .  ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪತಿ

# 4 ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ . ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪತಿ

2 months ago
Shrimanmoolaramadevara Samsthana Pooja | @ Uttaradimath, Bengaluru | 10/05/2023

Shrimanmoolaramadevara Samsthana Pooja | @ Uttaradimath, Bengaluru | 10/05/2023

2 months ago
ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಹಾಗೂ ವರುಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಗಾಯತ್ರೀ ಜಪ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಪ ಹಾಗೂ ವರುಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

2 months ago
# 3 ಮಹಾಭಾರತ  ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ .  ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪತಿ

# 3 ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ . ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪತಿ

2 months ago
Samagra Nyayamruta Pareeksha | Chi. Neerajaksha | @ShriJayateerthaVidyapeetham

Samagra Nyayamruta Pareeksha | Chi. Neerajaksha | @ShriJayateerthaVidyapeetham

2 months ago
Samagra Tatvaprakashika Pareeksha | Chi. Pranesh Mokhashi | @ShriJayateerthaVidyapeetham

Samagra Tatvaprakashika Pareeksha | Chi. Pranesh Mokhashi | @ShriJayateerthaVidyapeetham

2 months ago
# 2 ಮಹಾಭಾರತ  ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ .  ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪತಿ

# 2 ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ . ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪತಿ

2 months ago
# 1 ಮಹಾಭಾರತ  ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ .  ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪತಿ

# 1 ಮಹಾಭಾರತ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ . ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪ್ರಭಂಜನಾಚಾರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪತಿ

2 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 288-28-04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 288-28-04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 months ago
# 7 ಮಹಾಭಾರತ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಪ್ರವಚನ ಪಂ.Dr ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

# 7 ಮಹಾಭಾರತ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಪ್ರವಚನ ಪಂ.Dr ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

2 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 287-28-03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 287-28-03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 months ago
Vyasa Vidya Seva & Govindatma - 8th anniversary function

Vyasa Vidya Seva & Govindatma - 8th anniversary function

2 months ago
# 6 ಮಹಾಭಾರತ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಪ್ರವಚನ ಪಂ.Dr ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

# 6 ಮಹಾಭಾರತ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಪ್ರವಚನ ಪಂ.Dr ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

2 months ago
Life’s true objective.

Life’s true objective.

2 months ago
ಚೈತ್ರ.ಕೃಷ್ಣ.ಏಕಾದಶೀ

ಚೈತ್ರ.ಕೃಷ್ಣ.ಏಕಾದಶೀ

2 months ago
Ramayana Sandesha | Day-05 | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | 03/05/2024 | Kote High School | Bengaluru |

Ramayana Sandesha | Day-05 | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | 03/05/2024 | Kote High School | Bengaluru |

2 months ago
# 5 ಮಹಾಭಾರತ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಪ್ರವಚನ ಪಂ.Dr ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

# 5 ಮಹಾಭಾರತ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಪ್ರವಚನ ಪಂ.Dr ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

2 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 286-28-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 286-28-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 months ago
Ramayana Sandesha | Day-04 | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | 02/05/2024 | Kote High School | Bengaluru |

Ramayana Sandesha | Day-04 | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | 02/05/2024 | Kote High School | Bengaluru |

2 months ago
# 4 ಮಹಾಭಾರತ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಪ್ರವಚನ ಪಂ.Dr ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

# 4 ಮಹಾಭಾರತ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಪ್ರವಚನ ಪಂ.Dr ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

2 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 285-28-01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 285-28-01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

2 months ago
ಚೈತ್ರ.ಕೃಷ್ಣ.ದ್ವಿತೀಯಾ Vaageesha teerthara aradhana

ಚೈತ್ರ.ಕೃಷ್ಣ.ದ್ವಿತೀಯಾ Vaageesha teerthara aradhana

2 months ago
Ramayana Sandesha | Day-03 | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | 01/05/2024 | Kote High School | Bengaluru |

Ramayana Sandesha | Day-03 | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | 01/05/2024 | Kote High School | Bengaluru |

2 months ago
# 3 ಮಹಾಭಾರತ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಪ್ರವಚನ ಪಂ.Dr ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

# 3 ಮಹಾಭಾರತ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಪ್ರವಚನ ಪಂ.Dr ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

2 months ago
# 2 ಮಹಾಭಾರತ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಪ್ರವಚನ ಪಂ.Dr ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

# 2 ಮಹಾಭಾರತ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವಪ್ರವಚನ ಪಂ.Dr ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

2 months ago
# 1 ಮಹಾಭಾರತ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ Dr. ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

# 1 ಮಹಾಭಾರತ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ Dr. ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

3 months ago
| ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ || ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ1008 ಶ್ರೀಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು 29/4/2024

| ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ || ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ1008 ಶ್ರೀಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು 29/4/2024

3 months ago
ವೈಶಾಖಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಪಂ.ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಾಗ್ರೀವ

ವೈಶಾಖಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಪಂ.ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಾಗ್ರೀವ

3 months ago
# 7 ಮಹಾಭಾರತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ . ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

# 7 ಮಹಾಭಾರತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ . ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

3 months ago
# 6 ಮಹಾಭಾರತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ . ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

# 6 ಮಹಾಭಾರತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ . ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

3 months ago
ಚೈತ್ರ.ಕೃಷ್ಣ.ಪಂಚಮೀ

ಚೈತ್ರ.ಕೃಷ್ಣ.ಪಂಚಮೀ

3 months ago
# 5 ಮಹಾಭಾರತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ . ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

# 5 ಮಹಾಭಾರತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ . ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

3 months ago
# 4ಮಹಾಭಾರತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ . ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

# 4ಮಹಾಭಾರತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ . ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

3 months ago
# 3 ಮಹಾಭಾರತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ . ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

# 3 ಮಹಾಭಾರತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ . ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

3 months ago
# 2 ಮಹಾಭಾರತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ . ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

# 2 ಮಹಾಭಾರತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ . ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

3 months ago
VAIKUNTHA VARNANE DAY 2 BY PT.PRAVEENACHAR HUNGUND

VAIKUNTHA VARNANE DAY 2 BY PT.PRAVEENACHAR HUNGUND

3 months ago
VAIKUNTHA VARNANE DAY 2 BY PT.PRAVEENACHAR HUNGUND

VAIKUNTHA VARNANE DAY 2 BY PT.PRAVEENACHAR HUNGUND

3 months ago
VAIKUNTHA VARNANE DAY 2 BY PT.PRAVEENACHAR HUNGUND

VAIKUNTHA VARNANE DAY 2 BY PT.PRAVEENACHAR HUNGUND

3 months ago
# 1 ಮಹಾಭಾರತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ . ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

# 1 ಮಹಾಭಾರತ. ವಿರಾಟ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ . ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

3 months ago
ಚೈತ್ರ. ಶುಕ್ಲ. ಪೌರ್ಣಿಮಾ

ಚೈತ್ರ. ಶುಕ್ಲ. ಪೌರ್ಣಿಮಾ

3 months ago
VAIKUNTHA VARNANE DAY 1 BY PT.PRAVEENACHAR HUNGUND

VAIKUNTHA VARNANE DAY 1 BY PT.PRAVEENACHAR HUNGUND

3 months ago
# 3 ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

# 3 ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

3 months ago
# 2 ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

# 2 ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

3 months ago
||ಯದಾ ಯದಾಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ|| . ||ಸತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ||

||ಯದಾ ಯದಾಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ|| . ||ಸತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ||

3 months ago
ಚೈತ್ರ. ಶುಕ್ಲ. ತ್ರಯೋದಶೀ

ಚೈತ್ರ. ಶುಕ್ಲ. ತ್ರಯೋದಶೀ

3 months ago
# 1 ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

# 1 ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ದಶಮ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

3 months ago
ಮಹಾಗುರುಗಳ ಆನಂದಭಾಷ್ಪದ ಫಲ ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳ

ಮಹಾಗುರುಗಳ ಆನಂದಭಾಷ್ಪದ ಫಲ ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳ

3 months ago
# 9 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ  ಪಂಡಿತ    ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

# 9 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

3 months ago
ಸೀಮಂತ ಸೀಮಂತ|| ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ || ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ನಾಟಕ ||

ಸೀಮಂತ ಸೀಮಂತ|| ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ || ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ನಾಟಕ ||

3 months ago
# 8 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ  ಪಂಡಿತ    ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

# 8 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

3 months ago
Narayanana Naama Muktige Sopana|| ನಾರಾಯಣನ ನಾಮಗಾನ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸೋಪಾನ ||

Narayanana Naama Muktige Sopana|| ನಾರಾಯಣನ ನಾಮಗಾನ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸೋಪಾನ ||

3 months ago
# 7 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ  ಪಂಡಿತ    ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

# 7 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

3 months ago
ಚೈತ್ರ. ಶುಕ್ಲ.ನವಮೀ

ಚೈತ್ರ. ಶುಕ್ಲ.ನವಮೀ

3 months ago
It is essential to follow our Kuladharma and Kuladaiva.

It is essential to follow our Kuladharma and Kuladaiva.

3 months ago
# 6 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ  ಪಂಡಿತ    ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

# 6 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

3 months ago
ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮೀ

ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮೀ

3 months ago
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ 80 ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಗಳವರು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ 80 ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಗಳವರು

3 months ago
# 5 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ  ಪಂಡಿತ    ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

# 5 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

3 months ago
𝑻𝒉𝒆 𝑰𝒏𝒂𝒖𝒈𝒖𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝑺𝒓𝒊 𝑹𝒂𝒎𝒂 𝑽𝒊𝒅𝒚𝒂𝒓𝒕𝒉𝒊 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒚𝒂 | ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ | @ 𝑯𝒖𝒃𝒍𝒊 |

𝑻𝒉𝒆 𝑰𝒏𝒂𝒖𝒈𝒖𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝑺𝒓𝒊 𝑹𝒂𝒎𝒂 𝑽𝒊𝒅𝒚𝒂𝒓𝒕𝒉𝒊 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒚𝒂 | ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ | @ 𝑯𝒖𝒃𝒍𝒊 |

3 months ago
No one can escape from God's punishment |

No one can escape from God's punishment |

3 months ago
# 4 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ  ಪಂಡಿತ    ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

# 4 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

3 months ago
# 3 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ  ಪಂಡಿತ    ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

# 3 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

3 months ago
# 2 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ  ಪಂಡಿತ    ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

# 2 ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

3 months ago
ಜಯ ಜಯರಾಯ ದಯದಿಂ ಪಾಲಿಸೋ ಮಹರಾಯ || JAYA JAYA JAYARAYA DAYADIM PALISO MAHARAYA ||

ಜಯ ಜಯರಾಯ ದಯದಿಂ ಪಾಲಿಸೋ ಮಹರಾಯ || JAYA JAYA JAYARAYA DAYADIM PALISO MAHARAYA ||

3 months ago
ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ  ಪಂಡಿತ    ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

3 months ago
ಚೈತ್ರ. ಶುಕ್ಲ. ತೃತೀಯ

ಚೈತ್ರ. ಶುಕ್ಲ. ತೃತೀಯ

3 months ago
ಚೈತ್ರ. ಶುಕ್ಲ.ದ್ವಿತೀಯಾ

ಚೈತ್ರ. ಶುಕ್ಲ.ದ್ವಿತೀಯಾ

3 months ago
ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು

ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು

3 months ago
||ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ|| ನೃತ್ಯರೂಪಕ ನಾಟಕ

||ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ|| ನೃತ್ಯರೂಪಕ ನಾಟಕ

3 months ago
ಕ್ರೋಧಿನಾಮ  ಸಂವತ್ಸರದ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ  ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. dr  ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. dr ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

3 months ago
ಚೈತ್ರ. ಶುಕ್ಲ. ಪ್ರತಿಪತ್

ಚೈತ್ರ. ಶುಕ್ಲ. ಪ್ರತಿಪತ್

3 months ago
Yugadi Sandesha | ಯುಗಾದಿ ಸಂದೇಶ |

Yugadi Sandesha | ಯುಗಾದಿ ಸಂದೇಶ |

3 months ago
# 8 ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ಮಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ  ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

# 8 ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ಮಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

3 months ago
# 7 ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ  ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

# 7 ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

3 months ago
"Understanding Devotion: Insights from Sriman Madhwacharya"

"Understanding Devotion: Insights from Sriman Madhwacharya"

3 months ago
# 6 ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ  ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

# 6 ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

3 months ago
# 5 ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ  ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

# 5 ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

3 months ago
# 4  ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ  ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

# 4 ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

3 months ago
# 3  ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ  ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

# 3 ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

3 months ago
Sri 1008 Sri Satyapramoda Stuti  Kannada

Sri 1008 Sri Satyapramoda Stuti Kannada

3 months ago
Sri 1008 Sri Satyapramoda Stuti Hindi

Sri 1008 Sri Satyapramoda Stuti Hindi

3 months ago
Sri 1008 Sri Satyapramoda Stuti  Tamil

Sri 1008 Sri Satyapramoda Stuti Tamil

3 months ago
Sri 1008 Sri Satyapramoda Stuti Marathi

Sri 1008 Sri Satyapramoda Stuti Marathi

3 months ago
Sri 1008 Sri Satyapramoda Stuti  English

Sri 1008 Sri Satyapramoda Stuti English

3 months ago
# 2  ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ  ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

# 2 ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

3 months ago
"How Small Offerings Receive Great Blessings"

"How Small Offerings Receive Great Blessings"

3 months ago
# 1  ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ  ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

# 1 ಮಹಾಭಾರತ ವನ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

3 months ago
ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೀಪಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಏಕೆ?

ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೀಪಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಏಕೆ?

3 months ago
# 5 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಚೆಟ್ಟಿ

# 5 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಚೆಟ್ಟಿ

3 months ago
Not just Knowing: Preaching about Bhagavanta is essential.

Not just Knowing: Preaching about Bhagavanta is essential.

3 months ago
# 4 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಚೆಟ್ಟಿ

# 4 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಚೆಟ್ಟಿ

4 months ago
# 4 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

# 4 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

4 months ago
Narayanana Nene Manave, Narayanana Nene | Ep - 06 | ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ಮನವೆ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ |

Narayanana Nene Manave, Narayanana Nene | Ep - 06 | ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ಮನವೆ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ |

4 months ago
Understand how merciful Bhagavanta is.

Understand how merciful Bhagavanta is.

4 months ago
Narayanana Nene Manave, Narayanana Nene | Ep - 05 | ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ಮನವೆ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ |

Narayanana Nene Manave, Narayanana Nene | Ep - 05 | ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ಮನವೆ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ |

4 months ago
# 2 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

# 2 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

4 months ago
# 3 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

# 3 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

4 months ago
Stotra, Mantra, devotional Songs, whatever we have to recite, we should have devotion in our mind.

Stotra, Mantra, devotional Songs, whatever we have to recite, we should have devotion in our mind.

4 months ago
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ

4 months ago
Narayanana Nene Manave, Narayanana Nene | Ep - 04 | ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ಮನವೆ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ |

Narayanana Nene Manave, Narayanana Nene | Ep - 04 | ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ಮನವೆ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ |

4 months ago
# 7 ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 7 ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

4 months ago
Narayanana Nene Manave, Narayanana Nene | Ep - 03 | ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ಮನವೆ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ |

Narayanana Nene Manave, Narayanana Nene | Ep - 03 | ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ಮನವೆ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ |

4 months ago
#  6 ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 6 ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

4 months ago
Narayanana Nene Manave, Narayanana Nene | Ep - 02 | ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ಮನವೆ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ |

Narayanana Nene Manave, Narayanana Nene | Ep - 02 | ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ಮನವೆ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ |

4 months ago
Why should we choose good names for children?

Why should we choose good names for children?

4 months ago
Narayanana Nene Manave, Narayanana Nene | Ep - 01 | ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ಮನವೆ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ |

Narayanana Nene Manave, Narayanana Nene | Ep - 01 | ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ಮನವೆ ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ |

4 months ago
#  5 ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 5 ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

4 months ago
#  4 ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 4 ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

4 months ago
Bhagavanta is not anyone's property. Bhagavanta is in everyone.

Bhagavanta is not anyone's property. Bhagavanta is in everyone.

4 months ago
#  3  ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 3 ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

4 months ago
#2  ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

#2 ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

4 months ago
Purandaradasara Kruti - Ee Pariya Sobagu innava Devarali Na Kane | ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಇನ್ನಾವ ದೇವರಲಿ ಕಾಣೆ |

Purandaradasara Kruti - Ee Pariya Sobagu innava Devarali Na Kane | ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಇನ್ನಾವ ದೇವರಲಿ ಕಾಣೆ |

4 months ago
What a great king our God, what a fortune that we all are devotees of such a king.

What a great king our God, what a fortune that we all are devotees of such a king.

4 months ago
#1 ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

#1 ಮಹಾಭಾರತ ಸಭಾ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

4 months ago
# 8 ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

# 8 ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

4 months ago
No one.! God is the supremacy of this world.

No one.! God is the supremacy of this world.

4 months ago
# 7 ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

# 7 ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

4 months ago
What a fortune that God is always with us.

What a fortune that God is always with us.

4 months ago
Lord's possession is very different. ದೊರೆಯತನದಲಿ ನೋಡೆ ಧರಣಿದೇವಿಗೆ ರಮಣ

Lord's possession is very different. ದೊರೆಯತನದಲಿ ನೋಡೆ ಧರಣಿದೇವಿಗೆ ರಮಣ

4 months ago
Vote for Sri Ramarajya, Vote for Sanatana Dharma, Vote for Vedic Dharma.

Vote for Sri Ramarajya, Vote for Sanatana Dharma, Vote for Vedic Dharma.

4 months ago
# 6 ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

# 6 ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

4 months ago
# 5 ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

# 5 ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

4 months ago
# 4 ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

# 4 ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

4 months ago
Teekarayara Grantha Rachana Samarthya | क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे |

Teekarayara Grantha Rachana Samarthya | क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे |

4 months ago
# 3  ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

# 3 ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

4 months ago
# 1  ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

# 1 ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

4 months ago
# 2  ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

# 2 ಮಹಾಭಾರತ ಆದಿ ಪರ್ವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾಣೇಶಾಚಾರ್ಯ

4 months ago
" KARMA SAMARPANE "3 # ಕರ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ  ಕಾಂತೇಶಾಚಾರ್ಯ ಕದರಮಂಡಲಗಿ

" KARMA SAMARPANE "3 # ಕರ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಕಾಂತೇಶಾಚಾರ್ಯ ಕದರಮಂಡಲಗಿ

4 months ago
" KARMA SAMARPANE "2 # ಕರ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ  ಕಾಂತೇಶಾಚಾರ್ಯ ಕದರಮಂಡಲಗಿ

" KARMA SAMARPANE "2 # ಕರ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಕಾಂತೇಶಾಚಾರ್ಯ ಕದರಮಂಡಲಗಿ

4 months ago
" KARMA SAMARPANE " 1 # ಕರ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ  ಕಾಂತೇಶಾಚಾರ್ಯ ಕದರಮಂಡಲಗಿ

" KARMA SAMARPANE " 1 # ಕರ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂಡಿತ ಕಾಂತೇಶಾಚಾರ್ಯ ಕದರಮಂಡಲಗಿ

4 months ago
Srimannyayasudha Pareeksha- Chi. Raghava | Day- 04 | @ Bhagyanagara | 04/03/2024 |

Srimannyayasudha Pareeksha- Chi. Raghava | Day- 04 | @ Bhagyanagara | 04/03/2024 |

4 months ago
Samagra Srimannyayasudha Pareeksha- Chi. Anandateertha | Day- 03 | @ Bhagyanagara | 03/03/2024 |

Samagra Srimannyayasudha Pareeksha- Chi. Anandateertha | Day- 03 | @ Bhagyanagara | 03/03/2024 |

4 months ago
Samagra Srimannyayasudha Pareeksha- Chi. Udgeetha | Day- 02 | @ Bhagyanagara | 02/03/2024 |

Samagra Srimannyayasudha Pareeksha- Chi. Udgeetha | Day- 02 | @ Bhagyanagara | 02/03/2024 |

4 months ago
Samagra Srimannyayasudha Pareeksha- Chi. Ranganatha | Day- 01 | @ Bhagyanagara | 01/03/2024 |

Samagra Srimannyayasudha Pareeksha- Chi. Ranganatha | Day- 01 | @ Bhagyanagara | 01/03/2024 |

4 months ago
"Ninna Olumeinda "# 11 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 ||  ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

"Ninna Olumeinda "# 11 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 || ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

5 months ago
"Ninna Olumeinda "# 10 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 ||  ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

"Ninna Olumeinda "# 10 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 || ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

5 months ago
"Ninna Olumeinda "# 9 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 ||  ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

"Ninna Olumeinda "# 9 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 || ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

5 months ago
"Ninna Olumeinda "# 8 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 ||  ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

"Ninna Olumeinda "# 8 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 || ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

5 months ago
"Ninna Olumeinda "# 7 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 ||  ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

"Ninna Olumeinda "# 7 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 || ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

5 months ago
"Ninna Olumeinda "# 6 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 ||  ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

"Ninna Olumeinda "# 6 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 || ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

5 months ago
"Ninna Olumeinda "# 5 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 ||  ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

"Ninna Olumeinda "# 5 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 || ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

5 months ago
"Ninna Olumeinda "# 4 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 ||  ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

"Ninna Olumeinda "# 4 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 || ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

5 months ago
# 3 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 ||  ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 3 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 || ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

5 months ago
# 2 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 ||  ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 2 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 || ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

5 months ago
# 1 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 ||  ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 1 ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಭಾಗ 2 || ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

5 months ago
ಮಧ್ವನವಮಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 2024 ಉತ್ತರಾದಿಮಠ ಬೆಂಗಳೂರು

ಮಧ್ವನವಮಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 2024 ಉತ್ತರಾದಿಮಠ ಬೆಂಗಳೂರು

5 months ago
Sumadhva vijayaya ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ

Sumadhva vijayaya ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ

5 months ago
Sumadhva vijayaya ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ

Sumadhva vijayaya ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ

5 months ago
Sumadhva vijayaya ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ

Sumadhva vijayaya ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ

5 months ago
Sumadhva vijayaya ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ

Sumadhva vijayaya ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ

5 months ago
Sumadhva vijayaya ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ

Sumadhva vijayaya ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ

5 months ago
Sumadhva vijayaya ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ

Sumadhva vijayaya ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ

5 months ago
Sumadhva vijayaya ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ

Sumadhva vijayaya ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ

5 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 284 || 27-08॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 284 || 27-08॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

5 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 283 || 27-07॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 283 || 27-07॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

5 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 281 || 27-06॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 281 || 27-06॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

5 months ago
ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

5 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 281 27 05॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 281 27 05॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

5 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 280 27 04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 280 27 04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

5 months ago
ಮಾಘ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ  ಪಂ. ಪೂ.  ಅಧೋಕ್ಷಜಾಚಾರ್ಯ

ಮಾಘ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂ. ಪೂ. ಅಧೋಕ್ಷಜಾಚಾರ್ಯ

5 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 279-27-03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 279-27-03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

5 months ago
ಮಾಘ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ  ಪಂ. ಪೂ.  ಅಧೋಕ್ಷಜಾಚಾರ್ಯ

ಮಾಘ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂ. ಪೂ. ಅಧೋಕ್ಷಜಾಚಾರ್ಯ

5 months ago
ಮಾಘ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ  ಪಂ. ಪೂ.  ಅಧೋಕ್ಷಜಾಚಾರ್ಯ

ಮಾಘ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂ. ಪೂ. ಅಧೋಕ್ಷಜಾಚಾರ್ಯ

5 months ago
Ayodhya- a documentary into the timeless presence of Shri Ram

Ayodhya- a documentary into the timeless presence of Shri Ram

5 months ago
The Glory Of Sri Narahariteertharu | With English Subtitles | ಶ್ರೀ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಮಹಿಮೆ |

The Glory Of Sri Narahariteertharu | With English Subtitles | ಶ್ರೀ ನರಹರಿತೀರ್ಥರ ಮಹಿಮೆ |

5 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 278-27-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 278-27-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

5 months ago
ಮಾಘ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ  ಪಂ. ಪೂ.  ಅಧೋಕ್ಷಜಾಚಾರ್ಯ

ಮಾಘ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪಂ. ಪೂ. ಅಧೋಕ್ಷಜಾಚಾರ್ಯ

5 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 277 27 01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 277 27 01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

5 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 276-26-10॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 276-26-10॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

5 months ago
ಭಗವದ್ಗೀತಾಭಿಯಾನ 11 ನೇ  ಅಧ್ಯಾಯ day 4 ಪ್ರವಚನ ಪಂ.ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

ಭಗವದ್ಗೀತಾಭಿಯಾನ 11 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ day 4 ಪ್ರವಚನ ಪಂ.ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

5 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 275 26 09॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 275 26 09॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

5 months ago
ಭಗವದ್ಗೀತಾಭಿಯಾನ 11 ನೇ  ಅಧ್ಯಾಯ day 3 ಪ್ರವಚನ ಪಂ.ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

ಭಗವದ್ಗೀತಾಭಿಯಾನ 11 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ day 3 ಪ್ರವಚನ ಪಂ.ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

5 months ago
ಭಗವದ್ಗೀತಾಭಿಯಾನ 11 ನೇ  ಅಧ್ಯಾಯ day 2 ಪ್ರವಚನ ಪಂ.ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

ಭಗವದ್ಗೀತಾಭಿಯಾನ 11 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ day 2 ಪ್ರವಚನ ಪಂ.ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

5 months ago
ಭಗವದ್ಗೀತಾಭಿಯಾನ 11 ನೇ  ಅಧ್ಯಾಯ  ಪ್ರವಚನ ಪಂ.ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

ಭಗವದ್ಗೀತಾಭಿಯಾನ 11 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನ ಪಂ.ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ ಕರಣಂ

6 months ago
.....

.....

6 months ago
Sandesha given by Sri Satyatmateertharu on the auspicious occasion of Sri Ramdevara Pratishthapana.

Sandesha given by Sri Satyatmateertharu on the auspicious occasion of Sri Ramdevara Pratishthapana.

6 months ago
...

...

6 months ago
छात्रान्तरङ्गं - स्वरसन्धानम् । श्री जयतीर्थविद्यापीठछात्राः ।

छात्रान्तरङ्गं - स्वरसन्धानम् । श्री जयतीर्थविद्यापीठछात्राः ।

6 months ago
अरुन्धतिगुरुकुलछात्रैः - ज्यामितिप्रात्यक्षिकम् |

अरुन्धतिगुरुकुलछात्रैः - ज्यामितिप्रात्यक्षिकम् |

6 months ago
व्याकरणशोधप्रबन्धःविप्रतिषेधविमर्शः

व्याकरणशोधप्रबन्धःविप्रतिषेधविमर्शः

6 months ago
... vishesha upanyasa pt anandateerthacharya

... vishesha upanyasa pt anandateerthacharya

6 months ago
... vishesha upanyasa pt anandateerthacharya

... vishesha upanyasa pt anandateerthacharya

6 months ago
...

...

6 months ago
Shri Ramandevara Pratishtapana Sandarbhadalli Samagra Shrimannyayasudha Pareeksha By Yogeeshacharya

Shri Ramandevara Pratishtapana Sandarbhadalli Samagra Shrimannyayasudha Pareeksha By Yogeeshacharya

6 months ago
Shri Ramandevara Pratishtapana Sandarbhadalli Samagra Shrimannyayasudha Pareeksha By Yogeeshacharya

Shri Ramandevara Pratishtapana Sandarbhadalli Samagra Shrimannyayasudha Pareeksha By Yogeeshacharya

6 months ago
Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 10 | 22/01/2024 |

Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 10 | 22/01/2024 |

6 months ago
Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 09 | 21/01/2024 |

Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 09 | 21/01/2024 |

6 months ago
day 2 ಶ್ರೀ ರಘೂತ್ತಮತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಉತ್ತರಾದಿಮಠ ಬೆಂಗಳೂರು

day 2 ಶ್ರೀ ರಘೂತ್ತಮತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಉತ್ತರಾದಿಮಠ ಬೆಂಗಳೂರು

6 months ago
ಶ್ರೀ ರಘೂತ್ತಮತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಉತ್ತರಾದಿಮಠ ಬೆಂಗಳೂರು   ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ  ತೀರ್ಥರ

ಶ್ರೀ ರಘೂತ್ತಮತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಉತ್ತರಾದಿಮಠ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಸನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ ತೀರ್ಥರ

6 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 273 26 07॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 273 26 07॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

6 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 274 26 08॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 274 26 08॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

6 months ago
Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 08 | 20/01/2024 |

Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 08 | 20/01/2024 |

6 months ago
ಮಹನೀಯ ಚರಣರ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರವಚನ ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ಯ ಸರಡಗಿ

ಮಹನೀಯ ಚರಣರ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರವಚನ ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ಯ ಸರಡಗಿ

6 months ago
....

....

6 months ago
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಕಿರು ಚಿತ್ರಣ promo

ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಕಿರು ಚಿತ್ರಣ promo

6 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 272-26-06॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 272-26-06॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

6 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 272 26 06॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 272 26 06॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

6 months ago
Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 07 | 19/01/2024 |

Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 07 | 19/01/2024 |

6 months ago
ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .

ರಾಮಾಯಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .

6 months ago
ಅಯೋಧ್ಯಾಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮ

ಅಯೋಧ್ಯಾಪತಿ ಶ್ರೀರಾಮ

6 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 271-26-05॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 271-26-05॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

6 months ago
Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 06 | 18/01/2024 |

Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 06 | 18/01/2024 |

6 months ago
ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .

ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .

6 months ago
ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪುರಂದರ ಆಚಾರ್ಯ

ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪುರಂದರ ಆಚಾರ್ಯ

6 months ago
Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 05 | 17/01/2024 |

Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 05 | 17/01/2024 |

6 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 270-26-04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 270-26-04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

6 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 269-26-03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 269-26-03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

6 months ago
Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 04 | 16/01/2024 |

Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 04 | 16/01/2024 |

6 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 268-26-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 268-26-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

6 months ago
Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 03 | 15/01/2024 |

Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 03 | 15/01/2024 |

6 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 267-26-01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 267-26-01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

6 months ago
Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 02 | 14/01/2024 |

Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 02 | 14/01/2024 |

6 months ago
ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪುರಂದರ ಆಚಾರ್ಯ

ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪುರಂದರ ಆಚಾರ್ಯ

6 months ago
Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 01 | 13/01/2024 |

Shri Ramanama Japa & Arthanusandhana | Day - 01 | 13/01/2024 |

6 months ago
ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪುರಂದರ ಆಚಾರ್ಯ

ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪುರಂದರ ಆಚಾರ್ಯ

6 months ago
ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪುರಂದರ ಆಚಾರ್ಯ

ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪುರಂದರ ಆಚಾರ್ಯ

6 months ago
#30 Day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .

#30 Day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .

6 months ago
#28 Day 18 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ ಮಹಿಶಿ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ

#28 Day 18 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ ಮಹಿಶಿ ಆನಂದಾಚಾರ್ಯ

6 months ago
ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ

ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ

6 months ago
#27 Day 17 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

#27 Day 17 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

6 months ago
#25 Day 16 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಲಾಪುರ

#25 Day 16 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಲಾಪುರ

6 months ago
#26 Day 17 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

#26 Day 17 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

6 months ago
#24 Day 16 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಲಾಪುರ

#24 Day 16 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಪವಮಾನ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಲಾಪುರ

6 months ago
#23 Day 15 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಶ್ರೀನಿಧಿಆಚಾರ್ಯ ಜಮನೀಸ್

#23 Day 15 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಶ್ರೀನಿಧಿಆಚಾರ್ಯ ಜಮನೀಸ್

6 months ago
#22 Day 14 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಶ್ರೀನಿಧಿಆಚಾರ್ಯ ಜಮನೀಸ್

#22 Day 14 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಶ್ರೀನಿಧಿಆಚಾರ್ಯ ಜಮನೀಸ್

6 months ago
#21 Day  ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ.ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದಾಚಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಿ

#21 Day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ.ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದಾಚಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಿ

6 months ago
#20 Day 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ.ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದಾಚಾರ್ಯ  ಕಟ್ಟಿ

#20 Day 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ.ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದಾಚಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಿ

6 months ago
# 19 Day 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ.ಕರ್ನೂಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ

# 19 Day 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ.ಕರ್ನೂಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ

6 months ago
# 18 Day 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ.ಕರ್ನೂಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ

# 18 Day 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ.ಕರ್ನೂಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ

7 months ago
# 17 Day 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ.ಕರ್ನೂಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ

# 17 Day 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ.ಕರ್ನೂಲ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ

7 months ago
# 16 Day 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ.ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ

# 16 Day 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ.ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ

7 months ago
# 15 Day 8 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ.Dr.L.S  ವಾದಿ ರಾಜಾಚಾರ್ಯ

# 15 Day 8 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ.Dr.L.S ವಾದಿ ರಾಜಾಚಾರ್ಯ

7 months ago
# 14 Day 7 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಪವನಾಚಾರ್ಯ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್

# 14 Day 7 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಪವನಾಚಾರ್ಯ ಜಾಗೀರ್ದಾರ್

7 months ago
# 13 day 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. Dr. ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

# 13 day 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. Dr. ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

7 months ago
# 12 day 5 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. B.R ವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯ

# 12 day 5 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. B.R ವೆಂಕಟೇಶಾಚಾರ್ಯ

7 months ago
# 11 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ್

# 11 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ್

7 months ago
# 10 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ್

# 10 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ್

7 months ago
ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ನಿಧಿ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಮಹಿಮೆ

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ನಿಧಿ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಮಹಿಮೆ

7 months ago
# 9 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ್n

# 9 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ್n

7 months ago
# 8 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ್

# 8 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ್

7 months ago
# 7 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ್

# 7 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ್

7 months ago
# 6 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ್

# 6 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಆಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ್

7 months ago
# 5 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .... ಪಂ.ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ . ಗೋದಾವರಿ

# 5 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .... ಪಂ.ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ . ಗೋದಾವರಿ

7 months ago
# 4 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .... ಪಂ.ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ. ಗೋದಾವರಿ

# 4 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .... ಪಂ.ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ. ಗೋದಾವರಿ

7 months ago
# 3 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .... ಪಂ.ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ . ಗೋದಾವರಿ

# 3 day ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .... ಪಂ.ದೇವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ . ಗೋದಾವರಿ

7 months ago
# 2 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ತಿರುಮಲಾಚಾರ್ಯ

# 2 ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ತಿರುಮಲಾಚಾರ್ಯ

7 months ago
ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಮಾಡಿದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕಾನೇಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಮಾಡಿದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕಾನೇಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

7 months ago
ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ತಿರುಮಲಾಚಾರ್ಯ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ತಿರುಮಲಾಚಾರ್ಯ

7 months ago
Making of Sri narahari teerha Stage preview

Making of Sri narahari teerha Stage preview

7 months ago
uttaradimathada hagu sri narahariteerthasabhabhavanada vihangama nota

uttaradimathada hagu sri narahariteerthasabhabhavanada vihangama nota

7 months ago
malakhedada pratika Experince promo

malakhedada pratika Experince promo

7 months ago
Srimannyayasudha Mangala mahotsava kirunota 2023 Part 2

Srimannyayasudha Mangala mahotsava kirunota 2023 Part 2

7 months ago
Sudha Mangala 2023 Part 2

Sudha Mangala 2023 Part 2

7 months ago
Making Sudha Mangala set 2023 part 2

Making Sudha Mangala set 2023 part 2

7 months ago
Sabhaamantapa Udghatane 2023  day 1 promo

Sabhaamantapa Udghatane 2023 day 1 promo

7 months ago
Srimannyayasudhamangala mahotsava Cinematic Promo 2023

Srimannyayasudhamangala mahotsava Cinematic Promo 2023

7 months ago
ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಜ್ಜನ ಸಂತತಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ನಮನಗಳು

ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಜ್ಜನ ಸಂತತಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ನಮನಗಳು

7 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 09 03/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 09 03/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

7 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 09 03/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 09 03/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

7 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 08 02/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 08 02/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

7 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 08 02/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 08 02/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

7 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 08 Session- 02 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 08 Session- 02 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

7 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 07 Session- 01 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 07 Session- 01 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 07 Session- 02 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 07 Session- 02 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 07 Session- 01 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 07 Session- 01 01/12/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 06 Session- 02 30/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 06 Session- 02 30/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 06 Session- 01 30/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day- 06 Session- 01 30/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-06 Session- 01 | 30/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-06 Session- 01 | 30/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ನೀವೂ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ.  2 / dec /2023

ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ನೀವೂ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮವರನ್ನು ಕರೆತನ್ನಿ. 2 / dec /2023

8 months ago
Sudhamangala & Sri Satyapramodateertha Paduka Samaradhana Special Programs From 30th Nov to 2nd Dec.

Sudhamangala & Sri Satyapramodateertha Paduka Samaradhana Special Programs From 30th Nov to 2nd Dec.

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-05 Session- 02 | 29/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-05 Session- 02 | 29/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ದಿವಾನರಾದ ಪಂ. ಪೂಜ್ಯ ಶಶಿಧರಚಾರ್ಯರಿಂದ ಆಮಂತ್ರಣ

ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ದಿವಾನರಾದ ಪಂ. ಪೂಜ್ಯ ಶಶಿಧರಚಾರ್ಯರಿಂದ ಆಮಂತ್ರಣ

8 months ago
ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಸವಿಮಾತು

ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಸವಿಮಾತು

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-05 Session- 01 | 29/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-05 Session- 01 | 29/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-04 Session- 02 | 28/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-04 Session- 02 | 28/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
Artist Shashidhara Adappa's Views on The Creation of a Replica of Malkheda in Uttaradimath Bengaluru

Artist Shashidhara Adappa's Views on The Creation of a Replica of Malkheda in Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava Glimpse |

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava Glimpse |

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava Promo

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava Promo

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-04 Session- 01 | 28/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-04 Session- 01 | 28/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-03 Session- 03 | 27/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-03 Session- 03 | 27/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-03 Session- 02 | 27/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-03 Session- 02 | 27/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-03 Session- 01 | 27/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-03 Session- 01 | 27/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-02 Session- 02 | 26/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-02 Session- 02 | 26/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-02 Session- 01 | 26/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-02 Session- 01 | 26/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-01 Session- 02 | 25/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-01 Session- 02 | 25/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-01 Session- 01 | 25/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

12th Shrimannyayasudha Mangala Mahotsava | Day-01 Session- 01 | 25/11/2023 | @Uttaradimath Bengaluru

8 months ago
..

..

8 months ago
#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

8 months ago
#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

8 months ago
SRIMANYAYASUDHAMANAGALA  WHAT? WHY? and HOW?

SRIMANYAYASUDHAMANAGALA WHAT? WHY? and HOW?

8 months ago
#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

8 months ago
#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

#.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

8 months ago
20 #ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

20 #ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

8 months ago
||ನಾಟ್ಯ ಸುಧಾ. || ಅಕ್ಷತಾ ಪಂಡಿತ್ .   ||ಸಂಗೀತಸುಧಾ.|| ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ

||ನಾಟ್ಯ ಸುಧಾ. || ಅಕ್ಷತಾ ಪಂಡಿತ್ . ||ಸಂಗೀತಸುಧಾ.|| ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂಗೀತಾ ಕಟ್ಟಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ

8 months ago
19#ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

19#ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

8 months ago
4 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರಾದಿಮಠ

4 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರಾದಿಮಠ

8 months ago
18 # ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

18 # ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

8 months ago
|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ|| 08/11/2023 bangaluru

|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ|| 08/11/2023 bangaluru

8 months ago
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರಾದಿಮಠ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರಾದಿಮಠ

8 months ago
17 # ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

17 # ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

8 months ago
2 #.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

2 #.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

8 months ago
16# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

16# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

8 months ago
1 #.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

1 #.*"ನಿನ್ನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ* " ( ವಿಜಯದಾಸರ ಆರಾಧನಾ ನಿಮಿತ್ತ ) ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

8 months ago
15# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

15# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

8 months ago
#7 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

#7 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

8 months ago
14 # ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

14 # ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

8 months ago
13# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

13# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

8 months ago
Deepavali Sandesha | Sri Satyatmateertha Sripadangalavaru | @ Thirukoilur |

Deepavali Sandesha | Sri Satyatmateertha Sripadangalavaru | @ Thirukoilur |

8 months ago
5# ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

5# ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

8 months ago
6# ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

6# ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

8 months ago
12#   ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

12# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

8 months ago
4 # ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

4 # ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ವಿದ್ವಾನ್.ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

8 months ago
11#  ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

11# ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

8 months ago
.....

.....

8 months ago
10 # ನಾರದರ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

10 # ನಾರದರ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

8 months ago
|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ||

|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ||

8 months ago
|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ||

|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ||

8 months ago
Saluting Women Achievers

Saluting Women Achievers

8 months ago
|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ||

|| saluting women achievers || ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ||

8 months ago
Saluting Women Achievers

Saluting Women Achievers

8 months ago
# 1ಭಗವದ್ಗೀತ ಅಭಿಯಾನ  ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯಾನಾಚಾರ್ಯ

# 1ಭಗವದ್ಗೀತ ಅಭಿಯಾನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯಾನಾಚಾರ್ಯ

8 months ago
9 # ಯಾವದು ನಿಜವಾದ ಗ್ರಂಥ ನಿಜವಾದ ಗ್ರಂಥ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

9 # ಯಾವದು ನಿಜವಾದ ಗ್ರಂಥ ನಿಜವಾದ ಗ್ರಂಥ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

8 months ago
# 5 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

# 5 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

8 months ago
8# ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಧರ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಶರಣು ಹೊಂದಿತು ```ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ``mp4

8# ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಕರು ಯಾರು ಧರ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಶರಣು ಹೊಂದಿತು ```ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ``mp4

8 months ago
07 # ನಮ್ಮ ಉದ್ದಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಧಾನಧರ್ಮ  ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ mp4

07 # ನಮ್ಮ ಉದ್ದಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಧಾನಧರ್ಮ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ mp4

8 months ago
# 3 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

# 3 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

8 months ago
# 3 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

# 3 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

8 months ago
ಪಾರಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಟೆಸ್ಟ್

ಪಾರಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಟೆಸ್ಟ್

8 months ago
ಪಾರಾಯಣ test

ಪಾರಾಯಣ test

8 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 266 25 04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam f

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 266 25 04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam f

8 months ago
06# ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂmp4

06# ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂmp4

8 months ago
06# ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂmp4

06# ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂmp4

8 months ago
# 2 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

# 2 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

8 months ago
05 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

05 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

8 months ago
INVITATION In thanjavur marathi

INVITATION In thanjavur marathi

8 months ago
# 1ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

# 1ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ 8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಪಂ. ಅಂಬರೀಶಾಚಾರ್ಯ

8 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 265-25-03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam f

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 265-25-03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam f

9 months ago
04 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ  ಹೇಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು

04 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ಹೇಗೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು

9 months ago
# 8 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

# 8 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

9 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 264-25-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 264-25-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

9 months ago
03 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

03 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

9 months ago
# 7 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

# 7 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

9 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 263-25-01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam 1

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 263-25-01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam 1

9 months ago
02 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

02 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

9 months ago
# 6 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

# 6 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

9 months ago
01 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

01 ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ

9 months ago
# 5 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

# 5 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

9 months ago
SRIMANNYAYASUDHA MANGALA MAHOTSAVA INVITATION

SRIMANNYAYASUDHA MANGALA MAHOTSAVA INVITATION

9 months ago
# 3 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

# 3 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

9 months ago
# 2 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

# 2 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

9 months ago
#1 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

#1 ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪ್ರವಚನ. ಪಂ ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

9 months ago
# 10 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಮಂಗಳ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 10 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಮಂಗಳ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

9 months ago
Sri Srinivasa Kalyana Mahotsava | Day - 09 | 23/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Sri Srinivasa Kalyana Mahotsava | Day - 09 | 23/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

9 months ago
# 9 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 9 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

9 months ago
Sri Venkatesha Mahime & Mahalakshmi Mahime | Day - 08 | 22/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Sri Venkatesha Mahime & Mahalakshmi Mahime | Day - 08 | 22/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

9 months ago
# 8 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 8 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

9 months ago
Sri Venkatesha Mahime & Mahalakshmi Mahime | Day - 07 | 21/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Sri Venkatesha Mahime & Mahalakshmi Mahime | Day - 07 | 21/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

9 months ago
# 7 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 7 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

9 months ago
Sri Venkatesha Mahime & Mahalakshmi Mahime | Day - 06 | 20/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Sri Venkatesha Mahime & Mahalakshmi Mahime | Day - 06 | 20/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

9 months ago
# 6 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 6 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

9 months ago
Mahalakshmi Mahime | Day - 05 | 19/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Mahalakshmi Mahime | Day - 05 | 19/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

9 months ago
# 5 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 5 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

9 months ago
Mahalakshmi Mahime | Day - 04 | 18/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Mahalakshmi Mahime | Day - 04 | 18/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

9 months ago
# 4 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 4 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

9 months ago
Mahalakshmi Mahime | Day - 03 | 17/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Mahalakshmi Mahime | Day - 03 | 17/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

9 months ago
# 3 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 3 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

9 months ago
Mahalakshmi Mahime | Day - 02 | 16/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Mahalakshmi Mahime | Day - 02 | 16/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

9 months ago
# 2 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

# 2 ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

9 months ago
Mahalakshmi Mahime | Day - 01 | 15/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

Mahalakshmi Mahime | Day - 01 | 15/10/2023 | Navaratri Mahotsava Kallur |

9 months ago
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ dr ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಅತನೂರು

9 months ago
ಶ್ರೀ ಮಾಧವತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಣೂರು 2023

ಶ್ರೀ ಮಾಧವತೀರ್ಥರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಣೂರು 2023

9 months ago
# 15 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 15 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

9 months ago
# 14 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 14 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

9 months ago
# 13 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 13 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

9 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 262-24-04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 262-24-04॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

9 months ago
# 12 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 12 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

9 months ago
Dɪsᴄᴏᴠᴇʀ Sᴘɪʀɪᴛᴜᴀʟ Iɴsɪɢʜᴛs

Dɪsᴄᴏᴠᴇʀ Sᴘɪʀɪᴛᴜᴀʟ Iɴsɪɢʜᴛs

9 months ago
# 11 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 11 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

9 months ago
# 10 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 10 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

9 months ago
# 9 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 9 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

9 months ago
# 8  ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 8 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

9 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 261 24 03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 261 24 03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

9 months ago
# 7 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 7 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

9 months ago
Shrimanmoolaramadevara Samsthana Pooja. Chaturmasya Deekasha Samapti. Anugrahasanedsha. @Holehonnur

Shrimanmoolaramadevara Samsthana Pooja. Chaturmasya Deekasha Samapti. Anugrahasanedsha. @Holehonnur

9 months ago
# 6 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 6 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

9 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 259 24 01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 259 24 01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

9 months ago
# 5  ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 5 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

9 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 260 24 02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 260 24 02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

9 months ago
# 4  ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 4 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

9 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 258 23 03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 258 23 03॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

10 months ago
# 3  ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 3 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

10 months ago
# 2  ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 2 ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

10 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 257-23-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 257-23-02॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

10 months ago
# 1ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

# 1ಪಕ್ಷಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಿತೃಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

10 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 256-23-01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 256-23-01॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

10 months ago
"12ನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ"ಜಯತೀರ್ಥವಿದ್ಯಾಪೀಠ Nov 25-Dec02,2023ಉತ್ತರಾದಿಮಠಬೆಂಗಳೂರು

"12ನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನ್ಯಾಯಸುಧಾಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ"ಜಯತೀರ್ಥವಿದ್ಯಾಪೀಠ Nov 25-Dec02,2023ಉತ್ತರಾದಿಮಠಬೆಂಗಳೂರು

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Samaropa Samarambha | 28/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Samaropa Samarambha | 28/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 77 | 27/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 77 | 27/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 76 | 26/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 76 | 26/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 75 | 25/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 75 | 25/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 23/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 23/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 74 | 24/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 74 | 24/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 73 | 23/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 73 | 23/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 23/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 23/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 72 | 22/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 72 | 22/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 71 | 21/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 71 | 21/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 70 | 20/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 70 | 20/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 69 | 19/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 69 | 19/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 68 | 18/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | day 68 | 18/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 67 | 17/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 67 | 17/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 17/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 17/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 66 | 16/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 66 | 16/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 16/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 16/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 65 | 15/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 65 | 15/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 64 | 14/09/2023 | @Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana| day 64 | 14/09/2023 | @Holehonnur |

10 months ago
Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

10 months ago
Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

10 months ago
Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 13/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 13/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 63 | 13/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 63 | 13/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 12/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 12/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 62 | 12/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 62 | 12/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

Sri Satyadharmateerthara Aradhana Mahotsava | Panchamrutabhisheka | @ Holehonnur | 12/09/2023 |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 61 | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 61 | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Dharmika Harate | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Dharmika Harate | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Vidvat Goshthi | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Vidvat Goshthi | 11/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 60 | 10/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 60 | 10/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 10/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 10/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Dashaprakarana Pareeksha - Chi. Sumanatu | 10/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Dashaprakarana Pareeksha - Chi. Sumanatu | 10/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 59 | 09/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 59 | 09/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Dashaprakarana Pareeksha - Chi. Sumanatu | 09/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Dashaprakarana Pareeksha - Chi. Sumanatu | 09/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
Vitla Pindi Utsava. @ Holehonnur. 08/09/2023.

Vitla Pindi Utsava. @ Holehonnur. 08/09/2023.

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 58 | 08/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 58 | 08/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 57 | 06/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 57 | 06/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 06/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 06/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 55 | 04/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 55 | 04/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Yuvatma Yuvaghoshti | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Yuvatma Yuvaghoshti | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 54 | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 54 | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Yuvatma Yuvaghoshti | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Yuvatma Yuvaghoshti | 03/09/2023 | @ Holehonnur |

10 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 53 | 02/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 53 | 02/09/2023 | @ Holehonnur |

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 02/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 02/09/2023 | @ Holehonnur |

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 02/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 02/09/2023 | @ Holehonnur |

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 52 | 01/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 52 | 01/09/2023 | @ Holehonnur |

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Tabala Vadya By Pradyumna Karpur | 01/09/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Tabala Vadya By Pradyumna Karpur | 01/09/2023 | @ Holehonnur |

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 51 | 31/08/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 51 | 31/08/2023 | @ Holehonnur |

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Samskrutotsava | Jayatheertha Vidyapeetha | 31/08/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Samskrutotsava | Jayatheertha Vidyapeetha | 31/08/2023 | @ Holehonnur |

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Ashtavadhana - Chi. Bhavabodha | JVP | 30/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Ashtavadhana - Chi. Bhavabodha | JVP | 30/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 50 | 30/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 50 | 30/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 50 | 30/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 50 | 30/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Dharmatma Tarakam |Jayateertha Vidyapeetha| 29/08/2023 | @ Holehonnur |

28th Chaturmasya Mahotsava | Dharmatma Tarakam |Jayateertha Vidyapeetha| 29/08/2023 | @ Holehonnur |

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 49 | 29/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 49 | 29/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 48 | 28/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 48 | 28/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 47 | 27/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 47 | 27/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 27/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 27/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 46 | 26/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 46 | 26/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | 26/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | 26/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 45 | 25/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 45 | 25/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 44 | 24/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 44 | 24/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 43 | 23/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 43 | 23/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 23/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 23/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
Sri Sri Swamiji Sandesha on Chandrayana 3 Landing. @ Holehonnur.23/08/2023.

Sri Sri Swamiji Sandesha on Chandrayana 3 Landing. @ Holehonnur.23/08/2023.

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 42 | 22/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 42 | 22/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 41 | 21/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 41 | 21/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | 20/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | 20/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 40 | 20/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 40 | 20/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 39 | 19/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 39 | 19/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | 19/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | 19/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 38 | 18/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 38 | 18/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 37 | 17/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 37 | 17/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 36 | 16/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 36 | 16/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 35 | 15/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 35 | 15/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 34 | 14/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 34 | 14/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 33 | 13/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 33 | 13/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
27# ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA  | vidyadheeshateertha sripadangalavaru

27# ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA | vidyadheeshateertha sripadangalavaru

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Vidvat Goshti | 13/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Vidvat Goshti | 13/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 32 | 12/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 32 | 12/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
26# ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA  | ಪಂ.ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ | day 26

26# ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA | ಪಂ.ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ | day 26

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 31 | 11/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 31 | 11/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 30 | 10/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 30 | 10/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 29 | 09/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 29 | 09/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 28 | 08/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 28 | 08/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 27 | 07/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 27 | 07/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 26 | 06/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 26 | 06/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava |Srinivasa Pushpayaga | 06/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava |Srinivasa Pushpayaga | 06/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 25 | 05/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 25 | 05/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | Puttur Narasimha Nayak | 05/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Sangeeta Lahari | Puttur Narasimha Nayak | 05/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
18# ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA  ಪಂ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ  day 18

18# ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA ಪಂ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ day 18

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 24 | 04/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 24 | 04/08/2023 | @ Holehonnur

11 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 23 | 03/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 23 | 03/08/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 22 | 02/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 22 | 02/08/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 21 | 01/08/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 21 | 01/08/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 20 | 31/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 20 | 31/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 19 | 30/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 19 | 30/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 255 22 17॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam 2

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 255 22 17॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam 2

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 18 | 29/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 18 | 29/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 17 | 28/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 17 | 28/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 254 22 16॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 254 22 16॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 16 | 27/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 16 | 27/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 253 22 15॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 253 22 15॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 15 | 25/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 15 | 25/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 14 | 25/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 14 | 25/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 13 | 24/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 13 | 24/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 12 | 23/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 12 | 23/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 11 | 22/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 11 | 22/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 22/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Haridasa Lahari | 22/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 10 | 21/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 10 | 21/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA  | ಪಂ.ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ | day 04

ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA | ಪಂ.ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ | day 04

12 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 252-22-14॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 252-22-14॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 09 | 20/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 09 | 20/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA  | ಪಂ.ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ | day 03

ಅಧಿಕಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ SRIMADBHAGAVATA | ಪಂ.ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ | day 03

12 months ago
Bhagavata Sandesha | Skanda-10 | Ep-01 | ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಂದೇಶ | ಸ್ಕಂದ-10 | 12/07/2023 | Holehonnur |

Bhagavata Sandesha | Skanda-10 | Ep-01 | ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಂದೇಶ | ಸ್ಕಂದ-10 | 12/07/2023 | Holehonnur |

12 months ago
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 251 22 13॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 251 22 13॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 08 | 19/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 08 | 19/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
ಅಧಿಕ ಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ.. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ day 2

ಅಧಿಕ ಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ.. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ day 2

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 07 | 18/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 07 | 18/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
ಅಧಿಕ ಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೆಶ ತೀರ್ಥರು bandharakeri matha

ಅಧಿಕ ಮಾಸ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಾಗವತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೆಶ ತೀರ್ಥರು bandharakeri matha

12 months ago
Adhikamasa Sandesha for Kids & youth's. | Holehonnur 17/07/2023 |

Adhikamasa Sandesha for Kids & youth's. | Holehonnur 17/07/2023 |

12 months ago
Bhagavata Sandesha | Skanda-10 | Ep-06 | ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಂದೇಶ | ಸ್ಕಂದ-10 | 17/07/2023 | Holehonnur |

Bhagavata Sandesha | Skanda-10 | Ep-06 | ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಂದೇಶ | ಸ್ಕಂದ-10 | 17/07/2023 | Holehonnur |

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 05 | 16/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 05 | 16/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
ತಪ್ತಪಂಚಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವರಾಹಪುರಾಣ, ವಿಷ್ಣುರಹಸ್ಯ, ಚಕ್ರಮೀಮಾಂಸಾ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು.🙏🏻

ತಪ್ತಪಂಚಮುದ್ರಾಧಾರಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವರಾಹಪುರಾಣ, ವಿಷ್ಣುರಹಸ್ಯ, ಚಕ್ರಮೀಮಾಂಸಾ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು.🙏🏻

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 04 | 15/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 04 | 15/07/2023 | @ Holehonnur

12 months ago
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 03 | 14/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 03 | 14/07/2023 | @ Holehonnur

last year
ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 | ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು.

ಇಸ್ರೋ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 | ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು.

last year
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 02 | 13/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 02 | 13/07/2023 | @ Holehonnur

last year
Divine Occasion of the 28th Chaturmasya Mahotsava | Sri Satyatmateertha Swamiji's Purapravesha |

Divine Occasion of the 28th Chaturmasya Mahotsava | Sri Satyatmateertha Swamiji's Purapravesha |

last year
28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 01 | 12/07/2023 | @ Holehonnur

28th Chaturmasya Mahotsava | Pravachana | Day 01 | 12/07/2023 | @ Holehonnur

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 4

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 4

last year
28th Chaturmasya Mahotsava @ Holehonnuru

28th Chaturmasya Mahotsava @ Holehonnuru

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 3

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 3

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 2

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 2

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 1

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಕೃಷ್ಣಆಚಾರ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಯ day 1

last year
SRI JAYATEERTHARA UTTARAADHANE BANGALORE 2023

SRI JAYATEERTHARA UTTARAADHANE BANGALORE 2023

last year
JAYATEERTHARA MAHIMA...pt Bhimasenacharya Atanoir

JAYATEERTHARA MAHIMA...pt Bhimasenacharya Atanoir

last year
JAYATEERTHARA MAHIMA...pt Bhimasenacharya Atanoir

JAYATEERTHARA MAHIMA...pt Bhimasenacharya Atanoir

last year
....

....

last year
మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 248 22 10॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

మహాభారతతాత్పర్యనిర్ణయం ॥ Day 248 22 10॥ Telugu ॥ Pt Vadirajacharya Karanam

last year
ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. day 3

ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. day 3

last year
ಶ್ರೀ ರಘುವರ್ಯತೀರ್ಥರ ಮಹಿಮೋತ್ಸವ ನವವೃಂದಾವನ 2023 abhisheka and mahamangalarati

ಶ್ರೀ ರಘುವರ್ಯತೀರ್ಥರ ಮಹಿಮೋತ್ಸವ ನವವೃಂದಾವನ 2023 abhisheka and mahamangalarati

last year
ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. day 2

ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. day 2

last year
ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. 🙏🙏day 1

ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. 🙏🙏day 1

last year
ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. 🙏🙏day 1

ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 6..ಸ್ಕಂದ ದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...ಪಂ.ಡಾ.ಎಲ್ ಎಸ್. ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ. 🙏🙏day 1

last year
vidyadheeshacharya's speech  || sri jayateertha jaagruti sabha ||

vidyadheeshacharya's speech || sri jayateertha jaagruti sabha ||

last year
....

....

last year
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ . 8 ne skanda

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ . 8 ne skanda

last year
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

last year
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

last year
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

last year
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

last year
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

last year
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

last year
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

last year
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

last year
ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಉತ್ತರಾದಿಮಠ ಬೆಂಗಳೂರು 2023 Taptamudradharana Bangalore 2023

ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ ಉತ್ತರಾದಿಮಠ ಬೆಂಗಳೂರು 2023 Taptamudradharana Bangalore 2023

last year
ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

ಪ್ರಥಮ ಏಕಾದಶಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಖಂಡ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ .

last year
" ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂದೇಶ "Chaturmaasya Sandesha " 2023 Bangalore

" ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಂದೇಶ "Chaturmaasya Sandesha " 2023 Bangalore

last year
..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

last year
..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

last year
..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

last year
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

last year
..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

..ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ ಪಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸತೀರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯ

last year
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ  dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

last year
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ  dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

last year
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ  dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

last year
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ  dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

last year
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ  dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

last year
📢📢 Ashadha Ekadashi announcement -📢📢 2023

📢📢 Ashadha Ekadashi announcement -📢📢 2023

last year
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ  dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ dr. L S ವಾದಿರಾಜಾಚಾರ್ಯ

last year
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ 4 ನೆ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಪುರಂದರಾಚಾರ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವ

last year
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. Dwaipayana acharya joshi

last year
Sri Raghuvaryateerthara Aradhana Mahotsava @ Navavrundavana | 06/06/2023 |

Sri Raghuvaryateerthara Aradhana Mahotsava @ Navavrundavana | 06/06/2023 |

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

last year
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾ ಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಾಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

last year
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

last year
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

last year
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

last year
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

last year
"न्यायशास्त्रविचारगोष्ठी " सामान्यनिरुक्ति- क्रोडपत्रम् जयतीर्थ विद्यापीठम् NYAYASHASTRAVICHARAGOSTI

"न्यायशास्त्रविचारगोष्ठी " सामान्यनिरुक्ति- क्रोडपत्रम् जयतीर्थ विद्यापीठम् NYAYASHASTRAVICHARAGOSTI

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 10

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 10

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 10

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 10

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 9

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 9

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 8

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 8

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 7

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 7

last year
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 7

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದ ಪಂ. ಮುಕ್ಕುಂದಿ ಶ್ರೀಕಾಂತಾಚಾರ್ಯ day 7

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ day 6 ಪಂ. ಪೂ. ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ day 6 ಪಂ. ಪೂ. ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ day 5 ಪಂ. ಪೂ. ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ day 5 ಪಂ. ಪೂ. ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ day 4 ಪಂ. ಪೂ. ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ day 4 ಪಂ. ಪೂ. ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ day 3 ಪಂ. ಪೂ. ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ day 3 ಪಂ. ಪೂ. ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

last year
.ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

.ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪೂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ Day -1 ಪಂ. ಪೂ . ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಮಂಡಲ ಪ್ರವಚನ Day -1 ಪಂ. ಪೂ . ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪಂ. ಸತ್ಯಬೋಧಾಚಾರ್ಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಪಂ. ಸತ್ಯಬೋಧಾಚಾರ್ಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ

last year
lokakalyanakkagi sarvarinda parayana

lokakalyanakkagi sarvarinda parayana

last year
ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ  ಶ್ರೀಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು

last year
,ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ  ಶ್ರೀಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು

,ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು

last year
ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು

last year
ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಗುಡಿ ಹಾಗು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ

ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಗುಡಿ ಹಾಗು ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರಿಂದ

last year
" ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ " ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರದ ಚಿಂತನೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸುವಿದ್ಯೇಂದ್ರತೀರ್ಥ  ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ

" ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ " ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರದ ಚಿಂತನೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸುವಿದ್ಯೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ

last year
Let's all Pray the way Prahladarajaru Prayed to Narasimhadevaru. let's receive Bhagavanta's Anugraha

Let's all Pray the way Prahladarajaru Prayed to Narasimhadevaru. let's receive Bhagavanta's Anugraha

last year
ನೃತ್ಯ ಸಂಜೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಮಾರಿ ಮೇಧಾವಿನಿ ವರಖೇಡಿ

ನೃತ್ಯ ಸಂಜೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಮಾರಿ ಮೇಧಾವಿನಿ ವರಖೇಡಿ

last year
" ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ " ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರದ ಚಿಂತನೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸುವಿದ್ಯೇಂದ್ರತೀರ್ಥ  ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ

" ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ " ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರದ ಚಿಂತನೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸುವಿದ್ಯೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ

last year
Sangeeta sanje

Sangeeta sanje

last year
" ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ " ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರದ ಚಿಂತನೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸುವಿದ್ಯೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ

" ಉಗ್ರಂ ವೀರಂ " ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರದ ಚಿಂತನೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಸುವಿದ್ಯೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಿಂದ

last year
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

last year
28/04/2023 । ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಬಗೆ । Vijayapura ।

28/04/2023 । ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಬಗೆ । Vijayapura ।

last year
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

last year
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

last year
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

last year
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ

last year
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ..

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ..

last year
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ. Srinivasa KalyanaVidhyadheeshachar

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ. Srinivasa KalyanaVidhyadheeshachar

last year
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ. Srinivasa KalyanaVidhyadheeshachar

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ ಗುತ್ತಲ. Srinivasa KalyanaVidhyadheeshachar

last year
Madhwa Siddhanata Abhivruddhi Karini Sabha | Sri Jayateertha Vidyapeetha Uttaradimath Bengaluru |

Madhwa Siddhanata Abhivruddhi Karini Sabha | Sri Jayateertha Vidyapeetha Uttaradimath Bengaluru |

last year
ಮಧ್ವನಾಮ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

ಮಧ್ವನಾಮ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಶ್ರೀಕಾಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಕ್ಕುಂದಿ

last year
ಶ್ರೀಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

ಶ್ರೀಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ

last year
Ramayana Sandesha | Day-01 | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | 11/04/2023 | Kote High School | Bengaluru |

Ramayana Sandesha | Day-01 | ರಾಮಾಯಣ ಸಂದೇಶ | 11/04/2023 | Kote High School | Bengaluru |

last year
ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ// vishesha pravachana pt Vidyadhishacharya Guttal

ಮಹಾಭಾರತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಚಾರ್ಯ// vishesha pravachana pt Vidyadhishacharya Guttal

last year
ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

last year
ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

last year
ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

last year
ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

last year
ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

last year
ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

last year
ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

last year
ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ದ್ವೈಪಾಯನಾಚಾರ್ಯ

last year
panchanga sravana ಶೋಭನ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ

panchanga sravana ಶೋಭನ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ

last year
Yugadi Sandesha | Shobhana Samvatsara | ಯುಗಾದಿ ಸಂದೇಶ | ಶೋಭನ ಸಂವತ್ಸರ |

Yugadi Sandesha | Shobhana Samvatsara | ಯುಗಾದಿ ಸಂದೇಶ | ಶೋಭನ ಸಂವತ್ಸರ |

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಪಂ. ಪ್ರಮೋದಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಪಂ. ಪ್ರಮೋದಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಪಂ. ಪ್ರಮೋದಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಪಂ. ಪ್ರಮೋದಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

last year
📢

📢

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಪಂ. ಪ್ರಮೋದಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಪಂ. ಪ್ರಮೋದಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಪಂ. ಪ್ರಮೋದಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಪಂ. ಪ್ರಮೋದಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಪಂ. ಪ್ರಮೋದಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಪಂ. ಪ್ರಮೋದಚಾರ್ಯ ಖೇಡ

last year
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಖೇಡ ಪ್ರಮೋದಾಚಾರ್ಯ.

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಖೇಡ ಪ್ರಮೋದಾಚಾರ್ಯ.

last year
Sripadangalavara Amrutopadesha

Sripadangalavara Amrutopadesha

last year
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಖೇಡ ಪ್ರಮೋದಾಚಾರ್ಯ.

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಖೇಡ ಪ್ರಮೋದಾಚಾರ್ಯ.

last year
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಖೇಡ ಪ್ರಮೋದಾಚಾರ್ಯ.

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ .ಪಂ. ಖೇಡ ಪ್ರಮೋದಾಚಾರ್ಯ.

last year
ಶ್ರೀಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ day 7

ಶ್ರೀಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ day 7

last year
ಶ್ರೀಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ day 3

ಶ್ರೀಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ day 3

last year
ಶ್ರೀಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ day 1

ಶ್ರೀಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಪ್ರವಚನ ಪಂ. ಪವಮಾನಚಾರ್ಯ ಕಲ್ಹಾಪುರ day 1

last year

Sri Uttaradi Math Apps

Sri Uttaradi Math

Sri Uttaradi Math

VVS Matrimony

VVS Matrimony

UM Stotra

UM Stotra

Satyatma Vani

Satyatma Vani

Sandhyavandanam and Stotra (Web)

Sandhyavandanam and Stotra (Web)